Privacy

DG Theater

gaat zorgvuldig om met jouw gegevens

Privacy

DG Theater wil zorgvuldig met jouw gegevens omgaan. In deze privacyverklaring leggen wij je uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welk doel ze gebruikt worden. Wij adviseren je om deze verklaring zorgvuldig te lezen. Lees hier onze Algemene Voorwaarden en Over Cookies.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 12-03-2019.

Persoonsgegevens die wij verwerken
DG Theaterproducties BV (DG Theater en De Graaf & Cornelissen Entertainment), verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij jouw persoonsgegevens
DG Theaterproducties BV verwerkt jouw persoonsgegevens onder ‘gerechtvaardigd belang’ zodat wij je een optimale ervaring kunnen bieden voor het onderstaande:

Bezoek van de website
Nieuwsbrief
(Win) acties (zie ook onze Algemene Voorwaarden)
Social media
Audities
ZZP werk

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dgtheater.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
DG Theaterproducties BV neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van DG Theaterproducties BV) tussen zit. DG Theaterproducties BV gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Retargeting via Appnexus (Adcrowd.nl)
Facebook
Adwords
The Next Ad
ManyChat

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens
DG Theaterproducties BV bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

1. Webverkeer – zie ‘Over Cookies
2. Nieuwsbrief – zo lang je dat wilt
3. Auditanten theaterproducties – sollicitaties, max 3 jaar na aangegeven deadline (tenzij anders door auditant of sollicitant aangegeven)
4. ZZP’ers die in opdracht werken voor en met DG Theaterproducties BV – gedurende de opdracht en tot intrekking van toestemming van ZZP’er.

Delen van persoonsgegevens met derden
DG Theaterproducties BV deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Amerikaanse partijen zoals Facebook hebben zich geregistreerd onder het Privacy Shield dat voldoende bescherming biedt. DG Theaterproducties BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt DG Theaterproducties BV alleen jouw persoonsgegevens aan andere derden met je nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
DG Theaterproducties BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. DG Theaterproducties BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we analytische cookies die je surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Meer informatie hierover en het wijzigen of intrekken van je toestemming vindt je bij Over Cookies.

Je kunt je ook afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Voor een toelichting zie: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen (e-mail - nieuwsbrief)
Via onze nieuwsbriefservice kan je jezelf eenvoudig uitschrijven of je voorkeursinstellingen aanpassen. Je kan hier jouw persoonsgegevens inzien, corrigeren en verwijderen. Dit kan je doen door onderaan iedere nieuwsbrief op ‘voorkeuren aanpassen’ of ‘uitschrijven’ te klikken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen (zakelijk gebruik)
DG Theaterproducties BV verzamelt ook gegevens voor zakelijk gebruik. Vanzelfsprekend heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking (bijvoorbeeld voor sollicitaties of audities) in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jezelf of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen. Voor overige bestanden geldt onderstaande;

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@dgtheater.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. DG Theaterproducties BV zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

DG Theaterproducties BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
DG Theaterproducties BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van DG Theater maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@dgtheater.nl.

Wijzigingen in de privacyverklaring
Van tijd tot tijd kan deze verklaring aangepast worden (denk aan de toevoeging van een webshop). Wijzigingen zullen ten alle tijden gepubliceerd worden op onze website. Wij raden je aan om regelmatig onze privacyverklaring te raadplegen, zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Lees meer:
Over Cookies
Algemene Voorwaarden

Contactgegevens:
DG Theaterproducties BV
DG Theater | De Graaf & Cornelissen Entertainment

http://www.dgtheater.nl
http://www.degraafencornelissen.nl

Computerweg 9
3542DP, Utrecht
+31302844770

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van DG Theater en De Graaf & Cornelissen Entertainment en ontvang leuke aanbiedingen, winacties en interessante weetjes rondom onze producties.

Ik ben geïnteresseerd in

Je kunt je voorkeursinstellingen altijd op een later moment nog aanpassen via de link onderaan iedere nieuwsbrief.